Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Algemene

Welkom op onze online winkel Leonidas Délices, handelsnaam van de besloten vennootschap L DELICES srl met maatschappelijke zetel te 1401 Baulers, Rue Lossignol, 36 en haar hoofdkantoor in 1040 Etterbeek, Froissartstraat 64 en geregistreerd bij van de RPM in Brussel onder nummer 0701.899.423 (hierna de "Site" genoemd).

De relatie tussen de Site en zijn gebruikers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden die worden geacht te zijn aanvaard door de Gebruiker, zelfs als deze in strijd kunnen zijn met zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de beveiliging en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en Leonidas Délices. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, bevestigt hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Het bovenstaande is van toepassing ongeacht of u de site binnen of buiten België bezoekt. Als u aanvullende diensten van deze site gebruikt, zullen wij u voorzien met de aanvullende voorwaarden, die ook deel zullen uitmaken van de Algemene Voorwaarden.

De huidige Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke aankoop na wijziging omvat een aanvaarding door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden, op voorwaarde dat hier uitdrukkelijk naar wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de huidige Algemene Voorwaarden.

De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden zijn, indien nodig, gedefinieerd in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden.

 1. Nauwkeurigheid van de gegevens

De productinformatie en prijsinformatie, evenals de gedetailleerde bestelinformatie die de Gebruiker vindt op de "Orderbevestiging", worden vastgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Inhoudsaanpassingen worden regelmatig gedaan zonder dat u expliciet op de hoogte wordt gebracht. Leonidas Délices probeert de beste informatie over de producten te geven en de exacte kleur van de producten weer te geven. De gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en het is niet gegarandeerd dat elk scherm een ​​identieke kleur reproduceert, of dat deze kleur bij ontvangst van het product niet afwijkt.

Leonidas Délices kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van deze site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

 1. Prijs

Alle prijzen zijn aangegeven op de site. In geval van levering in de E.G. worden de prijzen vermeld inclusief de btw en exclusief de verzendingskosten. In geval van levering buiten de E.G. zijn douane kosten en belastingen mogelijk. Als de prijs verkeerd is of als verzendkosten onjuist worden voorgesteld, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval kunt u uw bestelling kosteloos annuleren.

 1. Bestel online

Het is mogelijk om vanaf 18 jaar te bestellen.

De bestelprocedure omvat de volgende stappen :

 1. Kies uw product en voeg het toe aan uw "mandje";
 2. Kies een leveringsmethode;
 3. Vermeld het afleveradres;
 4. Voer het factuuradres in met de betalingsinformatie;
 5. U wordt gevraagd om de Algemene Voorwaarden te accepteren;
 6. U krijgt de gelegenheid om de samenvatting van uw bestelling te bekijken.

Na uw bestelling te hebben ontvangen, ontvangt u van Leonidas Délices een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd. Als u met een creditkaart betaalt, ontvangt u ook een e-mail met de status van uw betaling. Zodra de goederen zijn verzonden, ontvangt u ook een melding per e-mail. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraadschommelingen. In geval van onverwachte stock-outs zullen wij u op de hoogte brengen en behouden wij ons het recht voor om reserveringen voor een bestelling te annuleren.

 1. Betaling

De betalingsvoorwaarden die wij accepteren verschijnen op de site. Het bedrag wordt gefactureerd in de valuta-eenheid waarin u hebt besteld. Ingenico zal u ook een update sturen. Zie ook ons ​​Privacybeleid voor onze betalingsvoorwaarden en veiligheid voor creditkaart.

In afwijking van artikel 1583 C. Civ. blijft Leonidas Délices eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs en eventuele rente voor te late betaling en / of compensatie.

 1. Verkoopcontract

Een "uitverkoop" is de online aankoop van een thuisbezorgd artikel. De betaling gebeurt vooraf. De aankoop vindt op dit moment plaats. De bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling.

Leonidas Délices behoudt zich het recht om bestellingen in de volgende gevallen te weigeren :

 • Bij ernstige twijfel over misbruik van rechten of kwade trouw van de cliënt;
 • Wanneer de voorraad op is of de onbeschikbaarheid van een artikel;
 • De vaststelling van een ongeldige aanbieding;
 • In geval van overmacht.
 1. Land van levering en leveringsbeperkingen

Wij leveren aan alle landen die vermeld staan ​​op de bestelpagina van deze site. Let op de volgende specificaties :

 • Postbusadressen en APO militaire adressen worden niet geaccepteerd.
 • Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen.
 • De bestelde producten worden geleverd in het VK met uitzondering van het eiland Man en de Kanaaleilanden.
 • De bestelde producten worden geleverd op het vasteland van Frankrijk, inclusief Corsica en met uitzondering van de overzeese gebieden.
 • De bestelde producten worden geleverd op het vasteland van Spanje, inclusief de Balearen en de Canarische eilanden.
 • De bestelde producten worden geleverd op het vasteland van Italië, inclusief Sicilië en Sardinië.
 1. Zendingen

Producten worden alleen geleverd in landen waar de website levering toestaat (zie punt 7 hierboven). De levering vindt zoveel mogelijk plaats binnen de tijd die wordt meegedeeld in de individuele orderbevestiging. Een mogelijke vertraging kan geen compensatie veroorzaken. Onjuist gecommuniceerde afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kunnen leiden tot extra kosten die op de gebruiker worden verhaald. Alle goederen worden verzonden vanuit Leonidas Delices. Als uw bestelling niet op tijd wordt geleverd, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@leonidas-delices.com met vermelding van uw klantnummer of bestelling. Als we door uitzonderlijke omstandigheden uw bestelling niet binnen 30 dagen na de e-mail met de orderbevestiging kunnen verzenden, kunt u de bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd. De verzending gebeurt altijd door een professionele koerier. U stemt ermee in dat de zending kan worden uitgegeven aan een andere persoon dan de eiser als deze zich op het door u opgegeven adres bevindt. Als er niemand aanwezig is bij de levering, wordt u gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een tweede levering. Dit kan telefonisch of met een kaart in de mailbox gebeuren. Zie onze bezorgpagina voor meer informatie.

 1. Defect product of verkeerde levering

Na ontvangst moet u de producten onmiddellijk inspecteren. Als u van mening bent dat de levering niet aan het verzoek voldoet, ondertekent u de leveringsbon niet en / of geeft u het probleem duidelijk aan op de leveringsbon. In elk geval moet u ons binnen 24 uur met uw bestelnummer op de hoogte stellen van het probleem via het volgende adres: info@leonidas-delices.com. Als het defect een fabricagefout is of als Leonidas Delices de verkeerde producten heeft geleverd, draagt ​​Leonidas Délices de kosten voor het retourneren van de goederen.

 1. Ontbreken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten via de site Léonidas Délices, overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6 ° van de wet van de 6 april 2010 over marktpraktijken en consumentenbescherming.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Gebruik van de site: Leonidas Délices is niet verantwoordelijk in geval van breuk van de beschikbaarheid van de site of de toegang ervan, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die kunnen optreden door het gebruik van deze site (inclusief , maar niet beperkt tot 'gemiste winst').

Wettelijke garantie: een wettelijke garantie van 2 jaar is geldig voor consumenten. Deze garantie dekt alleen een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij levering van de goederen. In dit geval verbindt de verkoper zich ertoe het defecte artikel kosteloos te vervangen.

Gebruik van goederen: Leonidas Délices is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan eigendommen of enige andere schade, van welke aard dan ook, die de Gebruiker of een derde kan oplopen bij het gebruik van de goederen.

Leveringen en andere uitsluitingen: Leonidas Délices kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de deadlines, wat ze ook zijn, aangezien alle deadlines van indicatieve aard zijn en geen enkele vaste verplichting bevatten namens Leonidas Délices, noch voor andere schade die het kan veroorzaken door zijn schuld of nalatigheid, zelfs in geval van ernstig wangedrag. Schade of andere schade die niet kon worden voorzien door een van de partijen ten tijde van het sluiten van het verkoopcontract is uitgesloten van de schadevergoeding.

De totale verantwoordelijkheid van Leonidas Délices zal in geen geval de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 1. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal via de site

Verwijzing naar een andere website via onze site is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie op de site mag alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van Leonidas Délices. Het is verboden om de services, de pagina's van de site of de computercodes die betrekking hebben op de site te wijzigen, reproduceren, downloaden, distribueren, toewijzen of exploiteren en / of commercieel delen.

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Leonidas Délices. Reproductie van afbeeldingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

De informatie en suggesties die via de Site aan ons worden doorgegeven, kunnen zonder verplichting en zonder vergoeding door Leonidas Délices worden gebruikt.

 1. Activiteiten stoppen

De annulering door Leonidas Délices van het verkoopcontract is altijd mogelijk, zonder voorafgaande waarschuwing.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Leonidas Délices heeft deze site ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Alle rechten, en met name alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot deze site worden beheerd door en zijn het exclusieve eigendom van Leonidas Délices. Op basis van deze rechten is het verboden om informatie of materiaal op de site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, toewijzen, reproduceren, publiceren en gebruiken in afgeleide werken. Behalve het volgende: u mag de inhoud downloaden en een kopie maken voor puur persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal, waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, in zijn geheel gebruikt. oorspronkelijke staat. Het kopiëren of opslaan van inhoud buiten persoonlijk en niet-commercieel gebruik is niet toegestaan.

Alle ontwerpen, merken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op onze site of op onze producten, accessoires of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Leonidas Délices. Hun reproductie, geheel of gedeeltelijk, om welke reden of voor welk doel dan ook, is ten strengste verboden. Evenzo is het gebruik van elke combinatie met een ander ontwerp, symbool, embleem of ander logo verboden.

De technologie wordt beheerd door Leonidas Délices en blijft zijn exclusieve eigendom.

 1. Privacybeleid

Leonidas Délices erkent het belang van privacy. U kunt ons privacybeleid vinden door hier te klikken. Deze privacybeleidvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden geleverd door Leonidas Délices. Door deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker impliciet ons privacybeleid. Door te bestellen via de Leonidas Délices-website, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals het beheer van de klantendatabase, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, Solvency tracking, marketing en reclame. Leonidas Délices zal de gegevens kunnen opslaan, maar niet overdragen aan derden die geen relatie hebben met Leonidas Délices.

De gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en wijziging en heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met het openbare register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

 1. Vervalsing

Leonidas Délices wil zijn consumenten ook beschermen tegen de online verkoop van namaakgoederen. Voor meer informatie verwijst Leonidas Délices u naar het advies van de Europese consumentencentra om de aankoop van vervalsingen te voorkomen. In geval van verdenking van namaak, kan de consument altijd een klacht indienen via het contactpunt.

 1. Definities

In de context van deze algemene voorwaarden worden de volgende voorwaarden als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden en alle bijlagen of aanvullingen;
 • Bestelling: het resultaat van het bestelproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling een verkoop;
 • Leonidas Délices: Leonidas Délices, handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L DELICES srl met maatschappelijke zetel te 1401 Baulers, Rue Lossignol, 36 en maatschappelijke zetel te1040 Etterbeek, Froissartstraat 64 en geregistreerd bij de RPM op Brussel onder nummer 0701.899.423;
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, in het bijzonder iemand die, door het adres van deze website te typen of een link te volgen, naar deze website komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • Ingenico: het betalingsverwerkingsbedrijf, Ingenico, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Avenue de Tervuren 270, 1150 Brussel en ingeschreven bij de RPM in Brussel onder nummer 0459.360.623;
 • Site: verzameling van gelinkte pagina's, gegroepeerd op het universele web onder het adres van Leonidas Délices. De mogelijkheden van de site variëren van het verstrekken van statistische informatie tot interactieve communicatie met multimediatoepassingen en de aankoop van producten.
 • Uitverkoop: de online aankoop van een thuisbezorgd artikel. De betaling gebeurt vooraf. De verkoop vindt plaats op het moment van ontvangst van betaling.
 1. Wetgeving

Geschillen met betrekking tot de sluiting, geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst of de huidige algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel, onder voorbehoud van het recht van de consument om te dragen het geschil voor de bevoegde rechter op basis van een dwingende wettelijke bepaling. In het kader van hun relaties accepteren alle partijen elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, back-ups, enz.).

Indien een van deze bepalingen nietig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en is deze voorwaarde van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Volgens art. 14.1 van de EU-verordening nr. 524/2013 kunt u ook online een beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting van de Europese Unie. Het online platform voor geschillenbeslechting biedt een one-stop-shop voor EU-consumenten en handelaren om hun geschillen met betrekking tot zowel binnenlandse als grensoverschrijdende aankopen op te lossen.

 1. Conclusie

Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten met de Gebruiker.

Voor vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze site kunt u contact opnemen met het volgende adres: info@leonidas-delices.com, tel. +32 (0) 2 230 11 50.

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 01/06/2023.